"Poznej sám sebe a porozumíš druhým..."

Sylvie Galland


"Školíme zážitkem.

Cílem není naučit se ovládat koně, ale naučit se zvládat své vlastní obavy, pochybnosti, vztek, ale i radost a pocit úspěchu."

Horsepartner

horsepartner fotka

Sebepoznání

Seminář leadership s asistencí koně je vhodný pro každého, kdo chce poznat a rozvinout své schopnosti vést sebe nebo tým lidí. Koně intuitivně vnímají naši jistotu, rozhodnost a energii, kůň bezprostředně reflektuje, jak vnímá člověka. Bez hodnocení, odsuzování nám dává jednoduchou a jasnou odpověď na to, jak na něj působíme.

Interakce s koněm vám pomůže uvědomit si styl, jakým komunikujete a jednáte s lidmi, jeho přednosti i nedostatky a posílí vědomí vašich přirozených schopností. Poskytne vám informace k možnostem seberozvoje.

V rámci programu bude probíhat klasický „indoor“ seminář, který je kombinován s praktickým nácvikem přímo na jízdárně. Pod vedením trenérky koní sami pracujete s koněm. Lektor společně s trenérkou řídí a facilitují rozbor chování účastníků.

Jedná se o techniku práce s koněm ze země. Na koni nebudete jezdit.

Co můžete od semináře očekávat?

 • sebepoznání, analýzu silných a slabých stránek
 • hlubší porozumění vlastnímu stylu vedení
 • seznámení se s mírou sebejistoty, respektu, jež v lidech vzbuzujete
 • uvědomění si vlastní energie a tempa, kterým působíte na celý tým
 • odhalení schopnosti koncentrace v daném okamžiku
 • poznání sebe sama v práci s tlakem i pod tlakem
 • porozumění síle rozhodného jednání
 • možnost seznámení se s mírou empatie a důvěry, kterou disponujete

Na co se zaměříme:

 • Na sebereflexi – prostřednictvím práce s koněm dokážete poznat míru své přirozené autority, způsobu komunikace
 • Jaké prvky osobnosti se u mě projevují, analyzovat silné i slabé stránky
 • Na kompetence zralé osobnosti. (přebírání zodpovědnosti, samostatnost, sebejistota, učenlivost a trpělivost)
 • Na prohloubení schopnosti vnímat vlastní emoce a jak se je naučit využívat k efektivnímu sebeřízení. 

Natural Leadership

Interakce s koněm vám pomůže uvědomit si svůj přirozený vůdčí styl, jeho přednosti i nedostatky a posílí vědomí vašich přirozených schopností. Poskytne informace k možnostem seberozvoje.

V rámci programu bude probíhat klasický „indoor“ seminář, který je kombinován s praktickým nácvikem přímo na jízdárně. Pod vedením trenérky koní sami pracujete s koněm. Lektor společně s trenérkou koní řídí a facilitují rozbor chování účastníků.

Na co se zaměříme:

 • Jaký přínos může mát vůdcovství pro manažerskou výkonnost a výkonnost organizace
 • Vůdcovství jako životní filozofie a způsob komunikace, který uplatňujeme vůči okolí
 • Jaké faktory ovlivňují kvalitu vůdce a tím i jeho přirozenou autoritu
 • Jakou roli hraje komunikace ve vůdcovství a jaké formy komunikace lze volit pro optimální dosahování výsledků  
 • Jakou formou působit na jednotlivé typy lidí, abychom dosáhli žádoucí reakce
 • Jaké požadavky jsou kladeny na efektivního leadera /jaký je můj styl vedení
 • Jak ovlivnit ostatní, aby nás byli ochotní následovat 


Horsepartner photo
Horsepartner photo
Horsepartner photo