"Poznej sám sebe a porozumíš druhým..."

Sylvie Galland


"Školíme zážitkem.

Cílem není naučit se ovládat koně, ale naučit se zvládat své vlastní obavy, pochybnosti, vztek, ale i radost a pocit úspěchu."

Horsepartner

horsepartner foto

Semináře pro ženy

ŽENY, BUĎTE ŽENAMI...

Abychom lépe rozuměly druhým, byly vnímavé a citlivé k jejich potřebám, problémům, trápením, musíme nejprve najít pochopení a porozumění samy pro sebe. Tento program je zaměřen na sebepoznání, umožňuje ženám poznat se různých situacích.

Na co se zaměříme:

  • neverbální komunikaci, tzv řeč těla 
  • rozlišení silných stránek, určení předností účastníka
  • využití intuice a zjištění míry vnitřní energie
  • odhalení schopnosti umět se rozhodnout
  • schopnost práce s tlakem a pod tlakem
  • sebepoznání

"Ženy buďte ženami" Cena: 6000 Kč/os


horsepartner foto
foto horsepartner
horsepartner foto